En els últims dies del programa, s’han realitzat visites a les seues de les empreses col·laboradores: Alondra, MasyMas, Ale-Hop, Servicolor, i Twelve Beauty Una dotzena de persones han participat en aquest programa, que es consolida com una ferm aposta per la formació...